Žite teraz, starnite potom! (KZ Bratislava - Primaciálny palác)

| 19. 09. 2014 |

«Späť

Občianske združenie Život a zdravie v spolupráci s Kanceláriou Zdravé mesto Bratislava
vás pozýva na jesenný cyklus prednášok Klubu zdravia Bratislava:

streda 24.09.2014 o 18.00 Žite teraz, starnite potom! Mgr. Katarína Kernová
streda 22.10.2014 o 18.00 Je vegetariánska strava pre deti nebezpečná alebo zdravá? MUDr. Janka Nosková, MPH
streda 19.11.2014 o 18.00 Nádej aj v beznádejnom svete Marek Riečan
streda 10.12.2014 o 18.00Sladká príprava na VianoceJaromír Novota

Miesto: Primaciálny palác - Justiho sieň
Každý je srdečne vítaný.

kontakt: Mgr. Tatiana Karenová, tel.: 0907 759 250, takarenova@gmail.com

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.