Pilotný projekt "Filipovi kamaráti" pre MŠ Klátová Nová Ves

| 15. 05. 2006 |

«Späť

Pilotný projekt "Filipovi kamaráti" pre MŠ Klátová Nová Ves

Pilotný projekt "Filipovi kamaráti" bol spustený v MŠ Klátová Nová Ves (okres Partizánske)

Autorka projektu: Katarína Kernová v spolupráci so starostkou obce pani Ivetou Randziakovou a riaditeľkou MŠ pani Alenou Dolníkovou, takisto v spolupráci s rodičmi a Školským úradom v Klátovej Novej Vsi a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou Nitra.

Hlavný Filipov príbeh
Filip a jeho kamaráti sestrička Katka, Tomáš a doktor Príroda s deťmi letia do Krajiny zdravia. Tam stretávajú rôzne zvieratká, ktoré vedia o zdraví svoje: bocian Klap - poukazuje na nutnosť pobytu na čerstvom vzduchu, jašterička Evelínka sa nadchýna slniečkom kvôli aktivovaniu vitamínu D, ale tiež varuje pred nadmerným slnením. Slon Herkul vyzdvihuje rannú sprchu a čistotu pórov v koži. Klokan Zambi sa teší z prospešného pohybu, ktorý spevňuje svaly a zásobuje kyslíkom všetky bunky v tele. Medveď Dudo vysvetľuje nutnosť dostatočného pitného režimu pre obličky. Opička Gobi si pochutnáva na čerstvom ovocí a zelenine a zdôrazňuje nutnosť každodenného dodávania vitamínov. Zajačik Chrumkáčik vysvetľuje, aká je dôležitá striedmosť v jedení. Upozorňuje na prestávky v jedení. Svišť Piskáčik hovorí o nutnosti kvalitného spánku, ktorým sa telo zbavuje únavy a vyrába si dôležitý rastový hormón. Delfín Delfi upozorňuje na dôležitosť priateľstva, lásky a dôvery. Našlo sa tam i zatúlané prasiatko Žrútik, ktoré sa nemá dobre: trpí na prejedanie, nedodržiava striedmosť v jedení.
Na Zlovestnom ostrove stretli deti tabakových banditov, Alkoholína a Drogeru. Doktor Príroda vysvetľuje deťom, prečo je dobré sa tomuto ostrovu a jeho lákadlám vyhýbať. Kráľovstvo potravín vysiela SOS, pretože vlády sa zmocnil minister Jedák a uväznil kráľa Sáma I. Filip sa so svojimi kamarátmi rozhodne dať všetko do poriadku.
Naša Zem - Modrá starenka je veľmi chorá. Filip so svojimi priateľmi ju chce uzdraviť, čo sa mu napokon s pomocou priateľov podarí.

Na tomto príbehu Filipa a práci s deťmi v interiéri MŠ je založený celý výukový program. Deti samostatne pripravujú ovocný šalát a ovocný strom. Pracujú s prírodninami, plodmi, listami, kamienkami, drevom a vytvárajú z nich svoje kráľovstvo kráľa krajiny zdravia aj s kráľom Sámom. Deti tiež kreslia a zostrojujú Filipa a jeho kamarátov. Na záver deti robia výstavu "Krajina zdravia".
V exteriéri deti spoznávajú prírodu a jej obyvateľov. Uvedomujú si potrebu jej ochrany, hodnotu čistej pramenitej vody a čerstvého vzduchu. Environmentálnu výchovu podčiarkuje pozvaný lesník alebo ochranár, ktorý deti zoznamuje s rôznymi lesnými cicavcami, plazmi, vtákmi a hmyzom. Deti sa prirodzene učia vážiť si prírodu a mať ju rady.

Celý program pre deti sprevádza a moderuje lektor OZ Život a Zdravie spolu s bábkou Filip. Filip v ruke lektora ožíva, spriatelí sa s deťmi a rozpráva im svoj príbeh. Filip tak dáva deťom dobré rady o zdraví a vzťahu k prírode i ľuďom, pritom hravou a poučnou formou.

Prílohy: