Jubilejný Letný tábor zdravia s prof. Scharffenbergom

| 02. 03. 2012 |

«Späť

Už 20 rokov organizuje občianske združenie Život a zdravie letné tábory zdravia na Slovensku, ktoré sa stali obľúbenou dovolenkou pre stovky návštevníkov. Na tábore zdravia sa nemôže stať, že by ste mali kvôli počasiu skazenú dovolenku. Aktivity, ktoré ponúka, prinášajú zdravie, oddych, zaujímavé informácie, nezabudnuteľné zážitky, naplňujúce vzťahy, radosť... za každého počasia.

Letný tábor zdravia je každoročne realizovaný týždenný pobyt v prírode pre jednotlivcov, rodiny a kolektívy. Veková hranica účastníkov je od malých detičiek v brušku matky až po neobmedzený počet rokov . LTZ ponúka praktické osvojenie si princípov zdravého životného štýlu a jeho zakomponovanie do každodenného režimu. Všetky body programu NEW START sú rozpracované do aktivít.

Pozývame Vás na jubilejný dvadsiaty Letný tábor zdravia v Demänovskej doline (Jasná).

Hlavným prednášajúcim bude prof. John Scharffenberg MD., PhD., (hlavný školiteľ lekárov v oblasti primárnej prevencie, Loma Linda University, Kalifornia, USA) ktorý, hoci sa narodil v r. 1923, je inšpiráciou životnej vitality a fungujúceho zdravého životného štýlu v celej jeho komplexnosti. Doktorát získal v oblasti výživy, ktorá bola jeho hlavným študijným odborom na Harvardskej Univerzite a venoval sa výskumu cholesterolu a aterosklerózy. Ako profesor Univerzity v Loma Linde, ktorá je našou garančnou inštitúciou, sa stal uznávaným odborníkom a priekopníkom pri tvorbe vzdelávacích programov pre verejnosť, ktoré sa stále úspešne používajú, ako napr. Heart Beat. Je autorom viacerých publikácií o vplyve výživy na civilizačné ochorenia a známym prednášateľom nielen v USA ale aj v zahraniční. U nás na Slovensku to bude jeho štvrtá návšteva.

Okrem dopoludňajších prednášok a praktických aktivít v oblasti zdravého životného štýlu sa poobede môžete venovať športu, turistike, aerobiku a iným aktivitám. Večer vyplnia spoločenské večery a posedenia pri táboráku.

Pre deti od 4 do 12 rokov je doobeda zabezpečený program zvlášť. Nebude chýbať ani detský karneval.

Ubytovanie bude v hoteli Junior.

Viac informácií nájdete v pozvánke a prihláške na stiahnutie:

Pozvánka LTZ 2012

Reportáž z LTZ 2011...

Prihláška LTZ 2012 

 

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.