Letný tábor zdravia 2009 - Belušské Slatiny

| 10. 08. 2009 |

«Späť

Dnes je už len spomienkou... avšak krásnou, pretože od 2. augusta do 9. augusta 104 účastníkov Letného tábora zdravia prakticky a originálne naplnilo slová Phila Bosmansa:

„Človeče, nežiješ iba pre peniaze.
Nie si tu iba pre trh.
Bol si zrodený, aby si bol človekom.
Si stvorený pre svetlo, pre radosť,
aby si sa smial a spieval,
žil v láske a bol tu pre šťastie iných ľudí.
Si stvorený na obraz Boha, ktorý je láskou.
S rukami, aby dávali, so srdcom, aby si miloval
a s dvoma rukami, ktoré sú práve
také dlhé, aby dokázali objať iných."


Zišli sa jednotlivci i rodiny z rôznych kútov Slovenska, z Čiech, ale aj z Ameriky a Bangladéša, aby si aktívne oddýchli v krásnej prírode Belušských Slatín a príjemnom modernom interiéri Centra vzdelávania Slovenskej pošty. Aby nielen prijímali, ale i ľudsky dávali.

V rámci nosného programu New Start prebiehali všetky aktivity, ktoré s láskou pripravili organizátori a prítomní lektori našej neziskovej organizácie Život a zdravie. Hlavným prednášateľom bol tohoto roku Dr. John Scharffenberg, ktorý, hoci sa narodil v r. 1923, bol inšpiráciou životnej vitality a fungujúceho zdravého životného štýlu v celej jeho komplexnosti. Doktorát získal v oblasti výživy, ktorá bola jeho hlavným študijným odborom na Harvardskej Univerzite a venoval sa výskumu cholesterolu a aterosklerózy. Ako profesor Univerzity v Loma Linde, ktorá je našou garančnou inštitúciou, sa stal uznávaným odborníkom a priekopníkom pri tvorbe vzdelávacích programov pre verejnosť, ktoré sa stále úspešne používajú, ako napr. Heart Beat. Je autorom viacerých publikácií o vplyve výživy na civilizačné ochorenia a známym prednášateľom nielen v USA ale aj v zahraniční. U nás na Slovensku je to jeho tretia návšteva. Zistil, ako ostatní zahraniční prednášatelia, ktorí každoročne zvyšujú odbornosť našich lektorov, že naše Slovensko je nielen krásna, ale aj nebezpečná krajina. Prečo? Pretože každý, kto ho raz navštívi, si ho zamiluje a nechá v ňom aj kus svojho srdca . Tentokrát si Dr. Scharffenberg odnášal ako pamiatku na LTZ 2009 vzácnu zbierku básní Milana Rúfusa v angličtine a vankúš naplnený voňavými bylinkami zo slovenských lúk a strání.

Ponuka aktivít pre účastníkov tábora bola veľmi bohatá:
- ranná rozcvička, na ktorej sa dobrovoľne aktívne zúčastňovalo niekoľko desiatok účastníkov bez rozdielu veku
- zamyslenie do dňa, ktorého súčasťou okrem iného bola aj krásna poézia Milana Rúfusa
- prednášky o vplyve výživy na naše zdravie
- prednášky o komunikácii, zvládaní hnevu a vytváraní kvalitných medziľudských vzťahov
- prednášky o temperamentoch
- športové aktivity v odpoludňajších hodinách (kalanetika, strečing, volejbal, tenis, turistika, plávanie, bicyklovanie, zbieranie byliniek a hríbov).
- večerné prednášky o podstate vzťahu človeka a milujúceho Boha

Deti mali svoj každodenný dopoludňajší program v rámci projektu „Filipovi kamaráti", tí starší objavovali zákonitosti prírody a hrali rôzne druhy „bojoviek". Vo štvrtok mali deti karneval, na ktorý zavítala aj krásna princezná so svojím šašom Jašom.
Každé odpoludnie si mohli malí i veľkí zhotovovať batikované hodvábne šaty, vytvoriť maľované dekorácie na tričká či vymaľovať originálne sklenené svietniky. Každý večer pri táboráku účastníci spievali piesne pri gitare či harmonike.

Záverečný spoločenský večer bol vo veľkej miere v réžii účastníkov a zase sa objavilo veľa talentov - literárnych, hudobných či tanečných. Skvelú atmosféru trochu kalil smútok, že všetko musí mať svoj koniec a ráno sa musíme opäť všetci rozísť. Nuž ale to je kolobeh života. Lúčili sme sa s túžbou, aby to dobré a pekné prežité počas LTZ 2009 zostalo natrvalo v srdciach všetkých zúčastnených. Aby boli šťastní. A šťastným ľuďom chýba iba jedno: Aby aj iní ľudia boli šťastní.

Tak dovidenia na Letnom tábore zdravia 2010, milí priatelia!

(Katarína Kernová - koordinátorka OZ ŽaZ)

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.