Prázdninový tábor pre deti a mládež zo sociálne slabších rodín v Ružomberku

| 13. 08. 2012 |

«Späť

Prázdninový tábor pre deti a mládež má už svoju 6 ročnú tradíciu. Koná sa od roku 2007 vždy počas letných prázdnin. Cieľom prázdninového tábora je formovanie správania detí, učenie hodnotám spoločnosti, športové, záujmové a tvorivé aktivity a následné predchádzanie patologickým javom, ktorým by deti počas letných prázdnin mohli prepadnúť. Priestory na realizáciu dvojtýždenného denného tábora sme od roku 2007 vytvorili v spolupráci s mestom Ružomberok a orientovali sme ich čo najbližšie k cieľovej skupine na Bernolákovu ulicu v Ružomberku. Snažíme sa využiť priestory, ktoré nám poskytuje mesto Ružomberok, aby sme poskytli deťom možnosť využitia plnohodnotne stráveného času.

Cieľovú skupinu tábora tvoria deti a mládež pochádzajúce z málo podnetného sociálneho prostredia a zo sociálne slabších rodín žijúcich v Ružomberku, ktoré pasívne trávia čas doma alebo na ulici a sú ohrozené sociálnou patológiou a exklúziou.
Deti z týchto rodín nemajú vyhradený priestor na trávenie voľného času, prípadne nemajú finančné prostriedky na zabezpečenie vlastných voľnočasových a športových aktivít.

Počas tábora MUDr. Janka Nosková - pediatrička, preventistka, v spolupráci s dobrovoľníkmi a študentmi z Katolíckej univerzity a koordinátormi projektu: pánom Dr. Jaroslavom Rakučákom z Palkovho centra a doc. Irenou Kamanovou, PhD. z Katedry sociálnej práce Katolíckej univerzity v Ružomberku, pánom Romanom Bartošom, Mgr. Mariánom Brtkom, Mgr. Máriou Gallovou, zabezpečujú voľnočasové aktivity pre deti a mládež z Ružomberka počas dvoch prázdninových týždňov. Dobrovoľníci a študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku zmysluplne vykonávajú už počas 6-tich rokov dobrovoľnícke aktivity v tábore, kde majú možnosť rozvíjať schopnosti a nadobúdať praktické zručnosti v práci s deťmi, ktoré využijú pri štúdiu i vo svojej profesionálnej oblasti.

Tábor funguje na princípe nízkoprahovosti a počas dvoch prázdninových týždňov sa aktivít v tábore zúčastňuje 45 - 55 detí vo veku od 4 - 18 rokov. Výber a školenie dobrovoľníkov na dvojtýždňový tábor organizuje už počas 6-tich rokov MUDr. Janka Nosková, doc. Irena Kamanová, PhD. z Katedry sociálnej práce Katolíckej univerzity v Ružomberku a počas druhého ročníka aj Nadácia na podporu Katolíckej univerzity v Ružomberku. Prvokontaktovanie detí počas prvých troch rokov uskutočňoval Mgr. Marián Brtko z mestskej polície, ktorý kontaktoval deti priamo v teréne pred začiatkom tábora.

Každý rok sa už deti z nízko-podnetného rodinného prostredia tešia na letný tábor s tým, že budú môcť zmysluplne prežiť prázdninové dni v spoločnosti dobrovoľníkov a profesionálov, ktorí ich naučia novým poznatkom a prinesú im do života nové podnety. Snažíme sa deťom vytvoriť činnosti a aktivity, ktoré môžu využívať v bežnom živote, ako aj počas prázdninového obdobia. Deti dostávajú podnety na svoj rozvoj nielen po fyzickej stránke, ale aj také, aby nadobudli psychickú pohodu a radosť z prežitého dňa. Spoznávajú tie veci a činnosti, ktoré môžu zužitkovať v každodennom živote. Okrem výletov, absolvovali deti počas tábora aj rôzne psycho-sociálne hry zamerané na prevenciu drogových závislostí. Týmito hrami sa organizátori snažia vybudovať u detí asertívne správanie a naučiť ich odmietnutie ponúkanej drogy.

Harmonogram aktivít:
Počas tábora sme v intervaloch 6-tich rokov podnikali výlety do Kalamien, na prírodné kúpalisko, opekali sme špekáčky, vystúpili sme na Starhrad aj k vodopádom na Lúčky. Keďže počasie nám zväčša počas 6-tich turnusov tábora prialo, navštevovali sme kúpaliská a plavárne do okolia, taktiež aj do Tatralandie. Návšteva Tatralandie a westernového mestečka Šikluv Mlýn znamenala pre deti veľký zážitok a deti dostali takýto krásny program za odmenu, že sa počas tábora správali slušne a pracovali usilovne na aktivitách.

Veľkým zážitkom bol aj výstup na Chopok, kde sme sa s deťmi vyviezli lanovkou na Lukovú a odtiaľ sme smerovali na druhý najvyšší vrch Nízkych Tatier - Chopok s výškou 2024 m/n.m. Cieľom výletov je spoznávanie krajiny, prírody, krás Slovenska s prihliadnutím na históriu a kultúrne a prírodné pamiatky. V roku 2011 sa zúčastnili deti i plávania a vodných aktivít v Aqua KUBIN, s. r. o.
Deti mali možnosť počas tábora previesť sa loďou po vodnej priehrade Liptovská Mara do Liptovského Trnovca, kde sa kúpali a bicyklovali na vodných bicykloch.

Cieľom tábora sú i náučné aktivity, kedy deti učíme piecť chlieb, pizzu a ovocné torty. Hlavne dievčatá mali z týchto aktivít veľké potešenie a s o to väčšou chuťou sa pustili do upečených vlastnoručných výrobkov. Deti si počas tábora utvárajú veľmi pozitívny vzťah k inštruktorom a tak vznikajú pozitívne interakcie, ktoré nás koordinátorov tábora poháňajú dopredu. Tábor navštevujú deti z menej podnetného sociálneho prostredia, o to viac sa však prejavujú tanečným a hudobným talentom na karaoke a na diskotékach, ktoré pre ne organizujeme. Každý deň počas konania tábora majú deti zabezpečené občerstvenie 3 - 4 krát do dňa s prihliadnutím na zdravú výživu, na ktorú dohliada MUDr. Janka Nosková.
Len pre zaujímavosť, počas dňa deti zjedia cca 240 grahamových rožkov, 6 krabičiek syrov, 2 dózy masla, 6 dóz nutely, 8 kg. jabĺk, 5 veľkých melónov, 10 kg banánov, vypilo sa približne 40 - 50 litrov minerálnej vody za deň....
Deti majú každý deň pripravené športové a záujmové aktivity: navštívili sme Liptovské múzeum v Ružomberku, dopravné ihrisko, previezli sa na koňoch na Gejdáku i v Šikluvom Mlýne.

Počas tábora nám počas 6-tich rokov pomohli títo sponzori, ktorým veľmi pekne ďakujeme:

 • MUDr. Janka Nosková
 • OZ Život a zdravie
 • Mesto Ružomberok
 • Palkove centrum
 • SAD LIORBUS, a. s. Ružomberok
 • Aquapark Tatralandia - (sponzorský dar počas dvoch rokov vo výške 400 €)
 • Stredisko Jasná, Mgr. Silvia Skusilová
 • Penzión Gejdák - pani Remeňová
 • Westernové mestečko Šikluv Mlýn
 • Nadácia na podporu Katolíckej univerzity v Ružomberku
 • Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce (Ružomberok)

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.