Prípravné školenie "Závisloti" - Partizánska Ľupča

| 04. 09. 2011 |

«Späť

4. septembra 2011 sa v Partizánskej Ľupči uskutočnilo prípravné školenie na tému "Závislosti". Školenie viedol Bc. Ján Gaduš a MUDr. Janka Nosková. Bolo zamerané na 12 krokov v liečbe závislostí a spoluzávislostí a hlavne na predstavenie úlohy tzv. „sponzora". „Sponzor" je človek, ktorý prešiel 12 krokmi uzdravenia a stáva sa pomocníkom niekomu inému na jeho ceste od závislosti k slobode. Odovzdáva mu iba to, čím sám prešiel, svoju vlastnú skúsenosť. I keď 12 krokov si vyžaduje oveľa viac ako iba jednodňové stretnutie, účastníci aspoň čiastočne mohli vidieť prácu "sponzora" v praxi.

Svoje skúsenosti využijú na hlavnom 4 dňovom školení (14. - 18. september 2011 v Liptovskom Mikuláši), kde budú môcť pomôcť hlavným prednášajúcim pri praktických cvičeniach zameraných na 12 krokov uzdravenia od závislosti a spoluzávislosti.

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.