Späť do sedla!

| 15. 10. 2015 |

«Späť

Nehody, pohromy, zneužívanie a dokonca opustenie najbližšími patria medzi rôzne životné skúšky, ktoré môžu vyústiť do hlbokých fyzických a morálnych zranení. Ako sa dá po takýchto traumatických skúsenostiach znova "naštartovať"? Ako je možné opäť nájsť svoje životné nasmerovanie a radosť? Odolnosť predstavuje naučenú schopnosť úspešne prekonávať životné úskalia. Ide o dlhodobý a dynamický proces, ktorý je podporený kombináciou viacerých faktorov, akými sú viera, rodinné väzby, podpora priateľov, sila vôle, vytrvalosť a niekedy aj lekárska starostlivosť. Tragická udalosť nemusí znamenať koniec zmysluplného života. Môže predstavovať podnet vystúpiť ešte vyššie a dosiahnuť ešte väčšie ciele napriek problémom.
Začať sa dá už dnes!

Keď sa život stane ťažký a do našich životov sa oprie mrazivý vietor búrok, v mysli sa vynorí otázka: „Ako to zvládnem?" Prečo sú niektorí ľudia úplne zdevastovaní životnými nešťastiami, ktoré si privodia oni sami alebo tí druhí, zatiaľ čo iní s nimi dokážu úspešne bojovať?

Pre Borisa Cyrulnika sa z každej negatívnej udalosti môže stať semienko víťazstva, ak cesta človeka, ktorý je zranený životom, sa križuje s cestou významného človeka alebo ľudského vzoru. Takýto človek nám dokáže, či už si to uvedomuje alebo nie, pomôcť a vzbudiť v nás novú aktivitu.

Odolnosť nie je statická - je dynamická a rastúca a vedie k obnoveniu životného smerovania, k nájdeniu zmyslu prostredníctvom a napriek utrpeniu a k úspešnému stanoveniu si ďalších cieľov. Nadobudnúť odolnosť znamená rozhodnúť sa vedome bojovať so zraneniami, nočnými morami a zničujúcimi negatívnymi zážitkami z minulosti. Znamená to vydať sa na boj, v ktorom meníme ťažkosti na príležitosti.

Odolnosť poskytuje mechanizmus ako úspešne reagovať, poučiť sa, opäť sa učiť, objavovať nové možnosti, dôverovať, či znovu začať veriť.

Jacques Lecompte to vyjadril takto: "Nádej v lepšiu budúcnosť je pre nás nevyhnutné záchranné koleso, inak budeme pohltení vlnami zúfalstva." Takže od dnešného dňa je všetko možné skrze dôveru a vieru s presvedčením, že aj tunel sa raz skončí svetlom.

Céline Rossetti-Aurouze, operačná sestra

 

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.