Ste v ohrození?

| 15. 02. 2015 |

«Späť

"Tajomstvo zmeny spočíva v nasmerovaní všetkej energie tak, aby ste nebojovali proti starému, ale aby ste tvorili nové." Sokrates

Obezita, diabetes druhého typu a srdcovo-cievne ochorenia prerastajú do epidémii. Svetová zdravotnícka organizácia uvádza, že najmenej 2,8 milióna svetovej populácie každoročne zomrie ako priamy dôsledok nadváhy alebo obezity. Rôzne zdravotné problémy vznikajú ako dôsledok obezity, ktorá zvyšuje riziko cukrovky, srdcových ochorení a niektorých druhov rakoviny. Okrem nadváhy sa medzi ďalšie hlavné príčiny vysokého výskytu cukrovky 2. typu radia tiež nezdravé stravovacie návyky a nedostatok pohybovej aktivity.

Aj napriek tomu, že cukrovku je možné včas diagnostikovať použitím cenovo nenáročného krvného testu, odhaduje sa, že až 50% všetkých cukrovkárov nie je zdiagnostikovaných.

Medzi ďalšie dôležité nástroje znižovania rizikových faktorov, ktoré Vám hrozia, patrí udržiavanie správneho krvného tlaku a primeranej hladiny cholesterolu. Je Váš cukor v krvi v norme? Máte v norme krvný tlak a cholesterol? Nechávate si tieto ukazovatele pravidelne merať?

Na to, aby ste zistili, či máte nadváhu alebo ste obézni, použite index telesnej hmotnosti - BMI nasledovne: (hmotnosť v kg) / (výška v m2). Číslo BMI v hodnote 25 a viac poukazuje na stav nadváhy, zatiaľ čo BMI v hodnote 30 a viac vyjadruje obezitu. Aké máte BMI? Trpíte nadváhou alebo obezitou?

Zdravou, rastlinnou stravou, pravidelnou telesnou aktivitou, vyhýbaním sa tabaku a primeraným spánkom dokážeme ochrániť pred obezitou, cukrovkou a ochoreniami srdca sami seba a naše deti. V akých oblastiach vidíte priestor na zlepšenie vlastného životného štýlu? Výskumy poukazujú na skutočnosť, že rozvíjanie pozitívnych vzťahov, učenie sa odpúšťať a udržiavanie viery v Boha taktiež podporujú zdravie človeka.

"Ak nezmeníte niečo, čo robíte každý deň, nikdy si nezmeníte život. Tajomstvo Vášho úspechu leží v rutine každého dňa." John C. Maxwell

Prečo nezačať so zmenou každodennej rutiny práve dnes? Máte na to! Tajomstvom pokroku je odhodlať sa začať. Začať sa dá už dnes!

Dr. Hana Kahleová, endokrinológ a vedecký pracovník

 

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.