Profesor Scharffenberg v Banskej Bystrici

| 24. 06. 2014 |

«Späť

ZDRAVÝ A VITÁLNY V KAŽDOM VEKU
Profesor John Scharffenberg, MD, MPH

26.06.2014 o 17.00

Cikkerova sieň, Mestská radnica, Banská Bystrica

Pozvánka na stiahnutie

Profesor John Scharffenberg, MD, MPH sa narodil v r. 1923 v Šanghaji v Číne. Pôsobil ako hlavný školiteľ lekárov v oblasti primárnej prevencie na Loma Linda University. Je živým príkladom životnej vitality a fungujúceho zdravého životného štýlu v celej jeho komplexnosti. Aktívnym životom motivuje iných, napriek tomu, že minulý rok oslávil už svoje deväťdesiate narodeniny.
Doktorát získal v oblasti výživy, ktorá bola jeho hlavným študijným odborom na Harvardskej Univerzite a venoval sa výskumu cholesterolu a aterosklerózy. Ako profesor Univerzity v Loma Linde sa stal uznávaným odborníkom a priekopníkom pri tvorbe vzdelávacích programov pre verejnosť, ktoré sa stále úspešne používajú. Je autorom viacerých publikácií o vplyve výživy na civilizačné ochorenia a známym prednášateľom nielen v USA ale aj v zahraniční.

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.