Školenie Pohyb a cvičenie 2008 (1. časť)

| 12. 05. 2008 |

«Späť

Liptovský Mikuláš
„Učiteľmi sú tí, čo používajú samých seba ako mosty, po ktorých pozývajú kráčať svojich žiakov. Potom, ako im umožnia prechod, radostne sa uvoľnia a povzbudzujú ich, aby stavali svoje vlastné mosty." Nikos Kazantzakis

Tohtoročnými „staviteľmi" vyššej vzdelanostnej úrovne našich lektorov a ašpirantov na lektorov v rámci školení bola fyzioterapeutka a aktívna bežkyňa Michelle Prowse. Táto príjemná mladá dáma je asistentkou na Loma Linda University v Kalifornii. Školenie prebiehalo 7. - 11. 5. 2008 v objekte RZ Demänovka v Liptovskom Mikuláši. Hlavnou témou bol jeden z hlavných bodov programu NEW START - Pohyb. Keďže Michelle je aktívna športovkyňa, majsterka Nového Zélandu v biatlone, jej teoretické vedomosti umocnila sila osobného príkladu a vlastných praktických skúseností.

- Poznáte úroveň svoje kondície?
- Viete, aké druhy cvičenia sú optimálne pre získanie a udržanie kondície potrebnej pre zdravie?
- Viete, ako blízko má váš organizmus na vznik ochorení?
- Viete, aké pohybové aktivity možno poradiť pri rôznych typoch civilizačných chorôb?
- Viete, ako sa pohybom vysporiadať s nadmerným tukom?

Na tieto a podobne dôležité otázky ohľadne cvičenia dostali školení odborne fundované odpovede v šarmantnom podaní. Školenia sa zúčastnilo cca. 120 lektorov zo Slovenska i Čiech.
Cvičilo sa aj vo vode na termálnom kúpalisku v Liptovskom Jáne, ďalšie praktické cvičenia prebiehali v telocvični.

(K.K.)

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.