Školenie - príprava bezlepkových jedál apríl 2010

| 08. 05. 2010 |

«Späť

V Liptovskom Mikuláši sa v dňoch 15. - 18. apríla uskutočnilo 1. časť školenia s medzinárodnou účasťou pre lektorov OZ Život a Zdravie zo Slovenska i Čiech (Občanské sdružení Život a Zdraví). Hlavnou témou školenia bola „Celiakia - príprava bezlepkových jedál".

Z Loma Linda University (California, USA), ktorá je odborným garantom školiaceho procesu lektorov OZ Život a Zdravie bol prítomný prof. Bert Connell, PhD., riaditeľ Oddelenia výživy a dietetiky Fakulty verejného zdravotníctva univerzity Loma Linda University, ktorý prednášal o teórii prípravy jedál všeobecne i o špecifikách prípravy jedál pre „celiatikov".

Prax mal na starosti skúsený šéfkuchár a koordinátor OZ Život a Zdravie Roman Uhrin, v súčasnosti pôsobiaci v Českej republike. Je autorom viacerých obľúbených kuchárskych kníh (Zdravá kuchyňa v praxi - 250 receptov bez cholesterolu, Vegetariánská BIO kuchařka, Nevařte podle kuchařek). Roman Uhrin predstavil viacero výrobkov a surovín, ktoré sú vhodné na použitie pri bezlepkovej diéte. Tiež prakticky predviedol prípravu viacerých receptov, ktoré mohli lektori i ochutnať.

Nechýbala ani predsedkyňa OZ Život a Zdravie na Slovensku MUDr. Jana Nosková, ktorá prítomných oboznámila s problémom celiakie z pohľadu lekára (príznaky, riziká a pod.).

Okrem témy celiakia sa lektori zaoberali rozborom jedálnička a výpočtom základných živín (sacharidy, bielkoviny, tuky) a energetickej hodnoty jedál, čo bola aj jedna z ich písomných úloh. Okrem toho si každý odniesol domácu úlohu pripraviť aspoň 5 bezlepkových jedál a napísať ich recepty alebo vyskúšať sa stravovať aspoň 3 dni „bezlepkovo".

Voľné chvíle mohli lektori využiť aj pohybovými aktivitami hlavne návštevou krásnej prírody Liptova a tiež vyplniť vzájomnými rozhovormi, povzbudením a výmenou skúseností zo svojej práce.

Druhá časť školenia je naplánovaná na september 2010.

2 bezlepkové recepty pre inšpiráciu: Zapečená polenta; Drakove keksy bezlepkové

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.