Školenie Výživa - výživové poradentsvo 2012 (1. časť)

| 22. 03. 2012 |

«Späť

V dňoch 27.4 - 1.5. 2012 sa v Liptovskom Mikuláši uskutoční spoločné školenie pre lektorov z Českej republiky i Slovenska na tému:

Výživa - výživové poradenstvo

Okrem teórie výživy bude predmetom školenia aj psychológia poradenstva, komunikácia, schopnosť porozumieť a odovzdať poznatky tým, ktorí ich potrebujú, tým najlepším možným spôsobom.

Odborným garantom školenia je Loma Linda University (Kalifornia, USA), hlavnými školiteľmi budú Kyndra Pedrino RD a Helena Machaj RD z LLU. Kyndra Pedrino navštívi Slovensko druhý krát, bola jedným z prednášajúcich na školení v roku 2010 (Príprava bezlepkových jedál).

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.