Tofu CUP 2011

| 27. 11. 2011 |

«Späť

Ktosi múdry raz povedal, že „starneme všetci, ale nie všetci dozrievame."

Lekári spoločne varujú, že ľudské telo starne oveľa rýchlejšie v dôsledku fajčenia, prílišného opaľovania, nezdravou výživou a nedostatkom pohybu. Hoci lekárske výskumy, doporučenia lekárov či priamo zákazy patria do „varovnej" medicíny, oveľa efektívnejšia je pozitívna inšpirácia dozrievať do životnej pohody. Dôsledkom pozitívnej inšpirácie sú totiž pocity šťastia, spokojnosti, vitality, kreativity a primeranej výkonnosti.

Od r. 1993 aj prostredníctvom pôsobenia našej neziskovej organizácie OZ Život a zdravie na poli primárnej zdravotnej prevencie stovky účastníkov našich prednášok, kurzov, seminárov či letných a zimných táborov zdravia dosvedčujú, že 8 malých krôčikov komplexného preventívno-liečebného programu NEW START znamenajú v konečnom dôsledku jeden veľký krok pre naše celkové zdravie. Stále totiž platí, že „gram prevencie je viac než kilogramy liekov"...
V zmysle výroku H. Kellerovej, že „Život je buď veľké dobrodružstvo alebo vôbec nič", vedenie občianskeho združenia Život a zdravie zorganizovalo 27. novembra 2011 1. ročník volejbalového turnaja neprofesionálov pod názvom TOFU CUP v Prievidzi v ZŠ na ul. Energetikov. Pozvanie prijalo 8 družstiev: 2 z Karvinej, 1 z Bratislavy, 1 z Banskej Bystrice a ostatné z Prievidze a Kanianky. Formácie družstiev boli nastavené na systém 2 muži + 4 ženy. Tak sme chceli dosiahnuť „športovú" jemnosť hráčov, ktorí mohli tvrdo smečovať až od útočnej čiary, aby „neutrpela" v dôsledku dokazovania mužskej sily krása a jemnosť hráčok .

Celodenná príjemná atmosféra športového zápolenia bez alkoholu, v príkladnom slušnom správaní sa hráčov priniesla tiež nadväzovanie nových či utužovanie už existujúcich priateľstiev medzi zúčastnenými hráčmi navzájom ako aj ich fanúšikmi. Výraznou mierou k tomu prispelo aj zdravé pohostenie, pripravené zo sójového „syra" tofu, ktorý vyrába z nemodifikovaných sójových bôbov už 20 rokov v špičkovej kvalite slovenský výrobca Alfa Bio v Banskej Bystrici. No a niekoľko desiatok litrov doma pripravenej vynikajúcej kapustnice s hubami a tofu chutila účastníkom turnaja bez rozdielu. Po nej dobre padli doma upečené koláče na rôzny spôsob. Rýchlovarná kanvica bola v neustálej permanencii na varenie rôznych druhov čajov, špaldovej kávy či rôznych druhov zdravých kávovinových zmesí, ktoré ponúka náš potravinový trh.
Zlato si vybojovalo družstvo zo ZŠ na ul. Šafárika v Prievidzi, striebro hráči Alfa Bio z Banskej Bystrice a bronz si odnieslo družstvo VKŽ z Prievidze. Trofejami boli športové víťazné poháre, medaily a diplomy. Posledné družstvo okrem diplomu tiež získalo cenu útechy od jedného zo sponzorov turnaja - novú značkovú volejbalovú loptu.

„Život nie je diaľnica medzi kolískou a hrobom, ale je to miesto parkovať pod slnkom", napísal jeden známy básnik. V nedeľu 27. novembra teda „zaparkovalo" 8 družstiev a ich fanúšikov pod slnkom športového zápolenia a hoci sa slnko vonku skrývalo za hmlisté oblaky, teplé lúče slnka ľudskosti hriali v studených telocvičniach o to intenzívnejšie úsmevmi, objatiami, humorom, vzájomnou toleranciou a peknými medziľudskými vzťahmi. A o to vlastne organizátorom, sponzorom, kuchárkam a všetkým, ktorí sa v nejakej miere podieľali na príprave a samotnej realizácii turnaja v prvom rade išlo. Tofu Cup teda nebol len názov, odvodzujúci sa od najkvalitnejšieho proteínového rastlinného produktu, ale aj ako milá skratka: „To Ozaj Fajn Urobíme" .

Záverom ďakujeme firme Alfa Bio z Banskej Bystrice za poskytnutie finančného sponzorského daru ako i tofu sortimentu na prípravu chutného občerstvenia, prekladateľsko-tlmočníckej firme Kern Services z Trenčína za finančnú úhradu časti nákladov turnaja a zakúpenie značkových volejbalových lôpt, firme Obchod a služby Medo ako aj všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí prispeli akýmkoľvek spôsobom k zdarnému priebehu turnaja.

Tak do videnia v r. 2012, priatelia! Nezabudnite, že To Ozaj Fajn Urobíme opäť všetci spolu .

za OZ Život a zdravie: Mgr. Katarína Kernová

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.