Výstava zdravia v Lučenci

| 05. 06. 2012 |

«Späť

Občianske združenie Život a zdravie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva...

Mesto Lučenec...

Vás pozývajú na Výstavu zdravia

Dňa: 15. júna 2012
Kedy: od 9.00 do 17.00 hod.
Miesto: Námestie republiky Lučenec
Program:

  • Meranie tlaku
  • Meranie tuku
  • Meranie sily tlaku v dlani
  • Test zdravia
  • Meranie cholesterolu
  • Ochutnávka zdravej výživy
  • Prezentácia potravín rac. výživy
  • Literatúra o zdravom životnom štýle
  • Výstava zdravia pre deti

Vstup voľný.

Po skončení prednáška: Zdravie - najdôležitejšia podmienka úspechu. (Ako si ho chrániť alebo prinavrátiť) - profesor John Scharffenberg, MD, MPH (Loma Linda University, USA). Viac tu.

Pozývame Vás tiež do nášho klubu zdravia.

Kontakt: 0944 278 075

 

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.