Elektromagnetické žiarenie okolo nás

| 02. 02. 2009 |

«Späť

Médiá roky zverejňujú rôzne vyjadrenia odborníkov k bezpečnosti takéhoto žiarenia, a my sa prikloníme raz k tomu, inokedy k onomu. V pondelok 26.januára 2009 aspoň sčasti túto problematiku priblížili našim „klubistom" pedagógovia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Doc. Ing. Ján Klíma a PaeDr. M. Sudolská, PhD. Rozprávali fundovane a pritom zrozumiteľne.

K prírodným elektromagnetickým poliam, na ktoré sa ľudia adaptovali, postupom času pribudli na zemi umelé žiariče, ktoré si začal vymýšľať človek. Tie už však môžu vplývať na ľudský organizmus deštruktívne, podľa toho, aké intenzívne žiarenie je a ako dlho na nás pôsobí. Medzi bežné umelé žiariče patria napríklad elektrické vyhrievacie vankúše, mikrovlnné rúry, elektrické sporáky, chladničky, sušiče vlasov. K tým s najväčším dosahom sa radia televízne a rozhlasové vysielače, vojenské radary, vysielače pre digitálnu terestriálnu televíziu a základné stanice pre mobilnú komunikáciu. Z publika neraz zazneli otázniky. Čože? Aj to? Žeby až tak? Následná diskusia bola naozaj zaujímavá a nemala konca-kraja. Heslovite resumé:

- sušič vlasov držte od hlavy aspoň pol metra,
- „mikrovlnku" používajte len na ohrev
- pravidlá zachádzania s mobilným telefónom :
- V zásade telefonovať čo najmenej a čo najkratšiu dobu! - Používať pevnú linku. Deti a mládež do 16 rokov by mali mať u seba mobil len v krajnom prípade!
- nepíšte, nečítajte SMS na miestach so slabým signálom,
- Pri nadväzovaní hovoru držať mobil čo najďalej od hlavy a tela (na vzdialenosť paže)!
- Netelefonovať vo vozidlách (automobil, autobus, vlak) - žiarenie je vyššie!
- Pri posielaní SMS držať mobil čo najďalej od tela!
- Pri kúpe mobilu dbať na čo najnižšiu hodnotu SAR a na externú anténu!
- Nestrkať mobil do vrecka na nohaviciach - žiarenie môže znížiť plodnosť u mužov!
- Doma telefonovať cez pevnú linku a mobil vypnúť!
- Nehrať žiadne hry cez mobilný telefón!
- Pri používaní „headsetu" alebo integrovaného reproduktora umiestniť mobil čo najďalej od tela (napr. vo vonkajšom vrecku bundy, v kabelke)!
- Predovšetkým Wireless LAN, resp. UMTS spôsobujú vysoké trvalé ožarovanie!

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.