Klub zdravia Banská Bystrica 2018-II

| 30. 09. 2018 |

«Späť

Občianske združenie Život a zdravie vás srdečne pozýva na pokračovanie 19. ročníka cyklu prednášok o zdravom životnom štýle:

02. 10. 2018 o 17.00 hod. (utorok)
Záhrada bez chémie

Doc. Ing. Rastislav Lagaňa, PhD. et PhD., VŠ profesor

16. 10. 2018 o 17.00 hod. (utorok)
Najnovšie poznatky o prevencii ochorení srdca – statíny áno, alebo nie?

Prof. John Scharffenberg, MD, MPH (Loma Linda, USA)*

13. 11. 2018 o 17.00 hod. (utorok)
Hranice vo vzťahoch

Filip Soós

11. 12. 2018 o 17.00 hod. (utorok)
Riešenie konfliktov – mediácia

Mgr. Bohumil Kern

Kde: Spoločenské centrum, Kollárova 18, Banská Bystrica
Kontakt:
RNDr. Ľubov Ludhová 0949 371 200
Helena Behulová 0944 161 511
klubzdraviabb@gmail.com

*Profesor John Scharffenberg, MD, MPH sa narodil v r. 1923 v Šanghaji v Číne. Pôsobil ako hlavný školiteľ lekárov v oblasti primárnej prevencie na Loma Linda University. Je živým príkladom životnej vitality a fungujúceho zdravého životného štýlu v celej jeho komplexnosti. Aktívnym životom motivuje iných, napriek tomu, že minulý rok oslávil už svoje deväťdesiate štvrté narodeniny.
Doktorát získal v oblasti výživy, ktorá bola jeho hlavným študijným odborom na Harvardskej Univerzite a venoval sa výskumu cholesterolu a aterosklerózy. Ako profesor Univerzity v Loma Linde sa stal uznávaným odborníkom a priekopníkom pri tvorbe vzdelávacích programov pre verejnosť, ktoré sa stále úspešne používajú. Je autorom viacerých publikácií o vplyve výživy na civilizačné ochorenia a známym prednášateľom nielen v USA ale aj v zahraniční.

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.