Klub zdravia Banská Bystrica 2019-I

| 10. 01. 2019 |

«Späť

Občianske združenie Život a zdravie vás srdečne pozýva na cyklus prednášok o zdravom životnom štýle:

15. 01. 2019 o 17.00 hod.
Prestaň sa ľutovať, nenechaj sa ovládať, prijmi zmenu!

Mgr. Karol Badinský

05. 02. 2019 o 17.00 hod.
Odhaľ svoje limity, nauč sa povedať NIE, neboj sa rizika!

Mgr. Karol Badinský

26. 02. 2019 o 17.00 hod.
Onkologické ochorenia

doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.

19. 03. 2019 o 17.00 hod.
Ideálna pôda

doc. Ing. Rastislav Lagaňa, PhD. et PhD.

09. 04. 2019 o 17.00 hod.
Káva naša každodenná

Marta Kapustová

30. 04. 2019 o 17.00 hod.
Zmeniť sa, alebo nie?

Mgr. Karol Badinský

21. 05. 2019 o 17.00 hod.
Rastlinné náhrady mlieka – klady a zápory

Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie

Kde: Spoločenské centrum, Kollárova 18, Banská Bystrica
Kontakt:
RNDr. Ľubov Ludhová 0949 371 200
Helena Behulová 0944 161 511
klubzdraviabb@gmail.com

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (Kalifornia, USA).

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.