Klub zdravia Banská Bystrica 2019-II

| 26. 09. 2019 |

«Späť

Občianske združenie Život a zdravie vás srdečne pozýva na cyklus prednášok o zdravom životnom štýle:

08. 10. 2019 o 17.00 hod.
Rok v ekozáhrade

doc. Ing. Rastislav Lagaňa, PhD. et PhD.

29. 10. 2019 o 17.00 hod.
Spánok – brzda, alebo plyn života?

Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie

12. 11. 2019 o 17.00 hod.
Zápaly v tele

Helena Behulová, lektorka* OZ Život a zdravie

03. 12. 2019 o 17.00 hod.
Zdravie z pohľadu Biblie a vedy

Filip Soós

Kde: Spoločenské centrum, Kollárova 18, Banská Bystrica
Kontakt:
RNDr. Ľubov Ludhová 0949 371 200
Helena Behulová 0944 161 511
klubzdraviabb@gmail.com

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (Kalifornia, USA).

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.