Klub zdravia Banská Bystrica 2020

| 20. 01. 2020 |

«Späť

Občianske združenie Život a zdravie vás srdečne pozýva na cyklus prednášok o zdravom životnom štýle:

28. 01. 2020 o 17.00 hod.
Nedostatok vitamínu D – strašiak alebo skutočná hrozba?

RNDr. Ľubov Ludhová, lektorka* OZ Život a zdravie

18. 02. 2020 o 17.00 hod.
Oleje – nielen v kuchyni, ale aj v kozmetike

Patrícia Šopoňová

07. 03. 2020 o 18.00 hod.
Bolí vás chrbát?

Roman Uhrin, riaditeľ EPI centra EDEN o Evminovej metóde cvičenia, ktoré efektívne pomáha pri vysunutej platničke, skolióze, bolesti chrbta a pod. Prednáška s ukážkami a nácvikom cvičenia.

31. 03. 2020 o 17.00 hod. ZRUŠENÉ (opatrenia proti šíreniu koronavírusu)
Toxikológia duše I.

Mgr. Bohumil Kern, lektor OZ Život a zdravie, VŠ učiteľ marketingu a komunikácie, mediátor

21. 04. 2020 o 17.00 hod. ZRUŠENÉ (opatrenia proti šíreniu koronavírusu)
Únava a detoxikácia

Filip Soós

12. 05. 2020 o 17.00 hod.
Aké je vaše riziko civilizačných ochorení?

Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie

Kde: Spoločenské centrum, Kollárova 18, Banská Bystrica
Kontakt:
RNDr. Ľubov Ludhová 0949 371 200
Helena Behulová 0944 161 511
klubzdraviabb@gmail.com

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (Kalifornia, USA).

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.