KZ Banská Bystrica na Facebooku

| 21. 11. 2019 |

«Späť

KZ Banská Bystrica na Facebooku

Stránku klubu zdravia Banská Bystrica nájdete aj na Facebooku, kde si môžete prečítať tiež mnohé zaujímavé články, pozrieť videá a pod. a máte tiež možnosť komunikovať s nami.

www.facebook.com/klubzdraviabb/