Televízia a deti

| 10. 10. 2013 |

«Späť

Je kontakt dieťaťa s komunikačnými médiami vždy bezpečný?

Touto nanajvýš aktuálnou problematikou sa zaoberala vo svojej prednáške PhDr. Elena Janiczeková z Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici v KZ 9. februára. Okrem iného povedala: „Veľa rodičov si myslí, že ak dieťa, ktoré je práve doma, a majú ho takpovediac na očiach, je v bezpečí a nehrozí mu žiadne nebezpečenstvo. Je to naozaj tak? Nadmerné sledovanie programov, propagujúcich násilie, môže zapríčiniť agresívne správanie a citové otupenie detí. Televízia zasahuje aj do rozvoja detskej fantázie a následne do rozvoja kreativity v dospelom veku. A ako je to vo vzťahu dieťaťa s počítačom? O tom sa dohadujú medzi sebou aj odborníci."

Z prieskumnej vzorky 335 tretiakov základných škôl zistili tieto údaje:
- 219 detí používa internet na získanie informácií, ktoré ich zaujímajú
- 154 detí má zapnutý televízor len večer
- 203 deťom rodičia nelimitujú počet hodín sledovania TV
- 109 detí sleduje televíziu osamotene
- 321 detí má doma počítač
- 128 detí využíva počítač na zábavu a hry
- 3,07 hodín denne trávia deti pri počítači!
- 197 detí surfuje po internete
- 115 detí považuje surfovanie po internete za možnosť spoznať iných ľudí
- 136 rodičov nevie, ktoré stránky na nete ich deti navštevujú
- 103 detí nezaujíma škodlivý vplyv TV a internetu na ich organizmus
- 203 detí nemá záujem vedieť, ako bezpečne používať počítač a internet

Odporúčania pre prax:
Rodičia by mali deťom určiť čas strávený pri televíznych programoch, vybrať im tie vhodné a sledovať ich spolu. Mali by sa o nich s deťmi rozprávať, obzvlášť o agresivite a násilí na TV obrazovke.
Na školách k etickej a občianskej výchove pridať výchovu mediálnu.

Nielen deti, ale i rodičia by mali poznať pravidlá pre prácu s počítačom: Desatoro pre 10-ročných školákov, Listina detských práv na internete.

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.