KZ Trnava 2018

| 08. 05. 2018 |

«Späť

Mesto Trnava a Občianske združenie Život a zdravie vás pozývajú na prednášky Klubu zdravia Trnava:

16. máj 2018 o 17.30 hod.
Zdravotno - pohybová gramotnosť.
Ako sa správne hýbať. SM systém

MUDr. Michal Rafajdus

13. jún 2018 o 17.30 hod.
Zmeň svoj mozog - zmeň svoj život

Marta Královičová, lektorka* Život a zdraví, z. s. (ČR)

 

Cyklus prednášok o prevencii pred závislosťami

MUDr. Milan Moskala

27. august 2018 o 18.00 hod. Cesta k slobode

28. august 2018 o 18.00 hod. Závislosti a zdravie

29. august 2018 o 18.00 hod. Najnebezpečnejšie drogy

30. august 2018 o 18.00 hod. Motivácia

31. august 2018 o 18.00 hod. Ako vydržať

Miesto: Trhová 2 (bývalé Tatrasklo), 1. poschodie, Trnava

01. september 2018 o 10.30 hod. Záruka víťazstva

Miesto: Kapitulská 23, Trnava

Kontakt: 0904 318 576; martin.homisin@gmail.com

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (USA).

Plagát na stiahnutie

KZ TT 2018

 

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.