Ing. Ján Lunter: Rozprávanie nielen o tofu

| 15. 10. 2015 |

«Späť

Občianske združenie Život a zdravie v spolupráci s Denným centrom Zlaté Moravce
vás srdečne pozýva na 12. ročník cyklu prednášok o zdravom životnom štýle - program NEW START®:

21. október 2015 o 17.00 (streda)
Ing. Ján Lunter: Rozprávanie nielen o tofu

Stretnutie so zakladateľom spoločnosti, ktorá je v súčasnosti najväčším producentom tofu v Strednej Európe a stala sa víťazom ceny Via Bona Slovakia za rok 2014 v kategórii Zodpovedná stredná firma.

4. november 2015 o 17.00 (streda)
Výživa a nástrahy internetu a masmédií

Jaromír Novota, lektor* OZ Život a zdravie


18. november 2015 o 17.00 (streda)
Liečivé rastliny pre zdravie dýchacích ciest

Ing. Július Haringa


2. december 2015 o 17.00 (streda)
Predvianočné posedenie

Miesto: Denné centrum (klub dôchodcov) Zlaté Moravce
Vítaní sú všetci bez rozdielu veku.
Akcie organizuje Občianske združenie Život a zdravie v spolupráci s Denným centrom Zlaté Moravce

*Odborným garantom vzdelávacieho procesu lektorov OZ ŽaZ je Loma Linda University (Kalifornia, USA).

Kontakt: 0915 276 958; novota@zivotazdravie.sk

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.