20 rokov OZ Život a zdravie na Slovensku (1993 - 2013)

| 11. 11. 2013 |

«Späť

Tento rok uplynulo 20 rokov od registrácie Občianskeho združenia Život a zdravie na Ministerstve vnútra SR. Toto jubileum si v dňoch od 1. do 3. novembra pripomenuli lektori a pozvaní hostia na výročnom seminári v príjemnom prostredí penziónu Gejdák pri Ružomberku. Stretnutie malo nielen pracovnú časť, ale aj slávnostný charakter. Okrem členov vedenia OZ Život a zdravie (ŽaZ) a troch desiatok lektorov pozvanie prijal aj Mgr. Karol Badinský, predseda Slovenského združenia Cirkvi adventistov s. d., ktorá podporuje činnosť OZ ŽaZ. Nechýbali ani svojim vekom úctyhodní lektori - pamätníci ako napr. Eliška Bieliková, Tonka Činčuriaková, Juditka Jurdová. Najstarší účastník slávnostného semináru - Teofil Nechuta vo svojich 88 rokoch ešte stále prednáša pre verejnosť. Potvrdzuje tak pravdivosť výroku, že „ten kto miluje - nemá čas starnúť."

Prítomní si vymenili skúsenosti zo svojej práce. Počas slávnostného večera predsedníčka OZ ŽaZ MUDr. Janka Nosková a tajomník OZ ŽaZ Bohumil Kern vyjadrili poďakovanie lektorom za ich službu, pričom im odovzdali aj pekné pamätné plakety.

Občianske združenie Život a zdravie spolupracuje so zdravotníckymi inštitúciami, mestskými samosprávami, lekármi a rôznymi inými organizáciami. Odborným garantom školiaceho procesu pre lektorov je renomovaná Loma Linda University (Kalifornia, USA). Lektori ŽaZ na dobrovoľníckej báze počas roka zrealizujú približne 200 stretnutí v kluboch zdravia, 250 prednášok pre stredné, základné a materské školy, kde prevládajú hlavne aktivity projektu Filipovi kamaráti. V širokej škále ich aktivít majú svoje miesto aj výstavy zdravia, víkendy zdravia, letný a zimný tábor zdravia ako aj mnohé ďalšie aktivity pre širokú verejnosť. Počet účastníkov týchto rôznych aktivít sa počas roka odhaduje približne 10 000 ľudí. Tí sú povzbudzovaní k zdravšiemu a plnšiemu životu v oblasti telesnej, duševnej, sociálnej i duchovnej.

Slávnostný seminár bol pre všetkých zúčastnených vďačným obzretím sa do minulosti ako aj výzvou do budúcnosti.

„Najkrajšia vďaka za Božie dary spočíva v tom, že Božie dary odovzdávame ďalej." (Michael von Faulhaber)

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.