Klub zdravia Bratislava opäť v akcii

| 05. 03. 2013 |

«Späť

Klub zdravia Bratislava opäť v akcii

Občianske združenie Život a zdravie v spolupráci s Kanceláriou Zdravé mesto Bratislava
vás pozýva na jarný cyklus prednášok klubu zdravia Bratislava:

streda 13.03.2013 o 18.00 Obezita a nadváha. Stratégie - riešenia - šance MUDr. P. Minárik
streda 20.03.2013 o 18.00 Beseda s psychológom PhDr. I. Valkovič
streda 17.04.2013 o 18.00 Ischemická choroba srdca MUDr. M. Ondrušek
streda 15.05.2013 o 18.00Ako sa dožiť vysokého veku v dobrom zdravíProf. J. Scharffenberg,MD, MPH

Miesto: Primaciálny palác - Justiho sieň
Každý je srdečne vítaný.

kontakt: Mgr. T. Karenová, tel.0907 759 250
takarenova@gmail.com

Program na stiahnutie

Činnosť nášho Klubu zdravia v roku 2009

Činnosť nášho Klubu zdravia v roku 2008

Činnosť nášho Klubu zdravia v roku 2007

Činnosť nášho Klubu zdravia v roku 2006

Činnosť nášho Klubu zdravia v roku 2005

Činnosť nášho Klubu zdravia v roku 2004