Letný tábor zdravia Chorvátsko – Gradac 2019

| 18. 02. 2019 |

«Späť

Ďakujeme za váš záujem, kapacita LTZ je už naplnená. (Je možné sa prihlásiť už iba ako náhradník.)

Srdečne vás pozývame na Letný tábor zdravia do Chorvátska (Gradac), kde môžete prežiť príjemné i užitočné chvíle zamerané na zdravý životný štýl vo všetkých jeho oblastiach.

Základné informácie:

 • Termín: 20. – 28. 06. 2019
 • Ubytovanie: apartmány MIA a Stipič, asi 200 m od pláže a centra Gradacu, viac informácií o ubytovaní vrátane fotogalérie.
 • Ceny:
   
  • dospelí: 296.- €
   
  • od 12 do (nedovŕšených) 18 rokov: 292,50 €
   
  • od 6 do (nedovŕšených) 12 rokov: 274.- €
   
  • od 3 do (nedovŕšených) 6 rokov: 264.- €
   
  • do (nedovŕšených) 3 rokov: 90.- € (bez nároku na vlastné lôžko a stravu, iba doprava)
 • V cene je zahrnuté: doprava autobusom, ubytovanie, polpenzia, program, služby delegáta, pobytová taxa, poistenie CK proti insolventnosti.
 • Doprava: Odchod tam 20. 06. 2019 (štvrtok) vo večerných hodinách, odchod späť 28. 06. 2019 (piatok) v raňajších hodinách, príchod na Slovensko večer. Trasa cez Bratislavu, ostatné miesta odchodu (podľa prevažujúcich bydlísk účastníkov) a presné časy budú včas oznámené.
 • Strava: plolpenzia, lakto-ovo-vegetariánska strava.
 • V cene nie je zahrnuté: komplexné cestovné poistenie (KOOPERATIVA poisťovňa, a. s), možnosť doobjednať:
   
  • 14,40 € dieťa a študent do 26 r., 18.- € dospelá osoba, 36.- € dospelá osoba od 70 r. (poistenie zahŕňa aj čiastočné uhradenie storno poplatku pri neúčasti zo zdravotných dôvodov)
   
  • alebo si vybaviť vlastné cestovné poistenie (poistenie nie je povinné, ale je odporúčané).
 • Program: prednáškové a praktické aktivity programu NEW START (prednášky pre zdravie tela, duševné zdravie i zdravie vzťahov, kúpanie a plávanie v mori, cvičenie, turistika, merania, testy, výlety, večerné hovory na duchovnú tému, spoločenský program atď.).
 • Ubytovanie, stravu a dopravu zabezpečuje CK Piešťany-tour, s. r. o.
 • Program a organizáciu zabezpečuje Občianske združenie Život a zdravie

Prihlášky posielajte najneskôr do 20. 04. 2019 na adresu:

Pri prihlásení je potrebné zaplatiť zálohu 100.- € (deti do 3 rokov 50.- €) za osobu na účet:
IBAN SK82 5200 0000 0000 0096 3536 (OTP Banka Slovensko, a. s.; účet OZ Život a zdravie), variabilný symbol 201907,
do poznámky uveďte „LTZ Priezvisko" (napr. LTZ Novota).

Ďalšie informácie nájdete na prihláške:
(odporúčame použiť prihlášku vhodnú na vyplnenie v počítači a poslať ju emailom)

Kapacita je obmedzená (max. 50 účastníkov).

Tešíme sa na stretnutie s vami.
lektori OZ Život a zdravie

Kontakt: novota@zivotazdravie.sk; +421 (0)915 276 958

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.