Aj vy môžete podporiť iniciatívu za kvalitné školské stravovanie

| 06. 06. 2013 |

«Späť

Aj vy môžete podporiť iniciatívu za kvalitné školské stravovanie

Ak vás zaujíma otázka kvality školského stravovania, prečítajte si

Stanovisko slovenských/zahraničných odborníkov a verejnosti k strave a stravovaniu

v prípade stotožnenia sa s jeho cieľmi ho na uvedenej stránke môžete aj podporiť.