Prof. J. Scharffenberg na Slovensku - 2013

| 20. 03. 2013 |

«Späť

Prof. J. Scharffenberg na Slovensku - 2013

Ponúkame Vám možnosť zúčastniť sa niektorej z prednášok vynikajúceho odborníka a prednášateľa z mesta Loma Linda (Kalifornia, USA), ktoré patrí medzi miesta z najdlhšou priemernou dĺžkou života na našej planéte (podľa www.bluezones.com).

Profesor John Scharffenberg, MD, MPH (pôsobil ako hlavný školiteľ lekárov v oblasti primárnej prevencie na Loma Linda University) je živým príkladom životnej vitality a fungujúceho zdravého životného štýlu v celej jeho komplexnosti. Aktívnym životom motivuje iných, napriek tomu, že tento rok oslávi už svoje deväťdesiate narodeniny.
Doktorát získal v oblasti výživy, ktorá bola jeho hlavným študijným odborom na Harvardskej Univerzite a venoval sa výskumu cholesterolu a aterosklerózy. Ako profesor Univerzity v Loma Linde sa stal uznávaným odborníkom a priekopníkom pri tvorbe vzdelávacích programov pre verejnosť, ktoré sa stále úspešne používajú. Je autorom viacerých publikácií o vplyve výživy na civilizačné ochorenia a známym prednášateľom nielen v USA ale aj v zahraniční.
V tomto roku bude pôsobiť nielen na Slovensku, ale i v Českej republike a Srbsku.

Pripravili sme pre Vás prednášky s profesorom v niektorých slovenských mestách v období marec - august 2013. Ponuka akcií bude postupne aktualizovaná na tejto stránke.

Mesto: Názov: Čas: Miesto: Poznámky:
Košice Ako si udržať mozog v dobrom stave 22. marec 2013 o 16.30 Hlavná 68, Košice, v zasadačke na 1. poschodí (č. d. 103, 102)  
Zlaté Moravce Ako si udržať mozog v dobrom stave 07. apríl 2013 o 17.00 Mestské stredisko kultúry a športu Zlaté Moravce (sobášna sieň) Plagát na stiahnutie
Zvolen Ako si udržať mozog v dobrom stave 15. apríl 2013 o 18.00 OZ Život a Zdravie (Klub zdravia Zvolen), Sokolská 10, Zvolen Plagátna stiahnutie
Ružomberok 7 tajomstiev dlhého života - spojené s kurzom varenia 16. apríl 2013 o 17.00 Björnsonov dom, Námestie slobody 10, Ružomberok Plagátna stiahnutie
Bratislava Ako sa dožiť vysokého veku v dobrom zdraví 15. máj 2013 o 18.00 Primaciálny palác - Justiho sieň, Bratislava Plagátna stiahnutie
Prievidza Ako sa dožiť vysokého veku v dobrom zdraví 28. máj 2013 o 18.00 Kultúrne a spoločenské stredisko (KaSS), Ul. F. Madvu 11, 971 01 Prievidza  
Martin Ako sa dožiť vysokého veku v dobrom zdraví (a prečo je dôležité začať už v detstve) 30. máj 2013 o 9.00 Martin, Slovenská národná knižnica (prednáška v rámci seminára: Aktuálny stav a trendy (nielen) v školskom stravovaní) Viac informáci Plagát na stiahnutie
Bardejov prednáška na podujatí Bardejovské hypertenziologické dni 31. máj 2013 o 15.20 Bardejov, (Hotel Ozón ***, Bardejovské kúpele) Viac informácii
Banská Bystrica Ako sa v dobrom zdraví dožiť vysokého veku 1. jún 2013 o 18.00 Kollárova 18 (bývalé bábkové divadlo), Banská Bytrica Plagát na stiahnutie
Zvolen 7 tajomstiev dlhovekosti 2. jún 2013 o 18.00 Krajská knižnica Ľudovíta Štúra Zvolen, Ľ. Štúra 5, Zvolen Plagát na stiahnutie
Banská Bystrica Ako predchádzať rakovine 3. jún 2013 o 18.00 Kollárova 18 (bývalé bábkové divadlo), Banská Bytrica Plagát na stiahnutie
Zvolen Prevencia proti rakovine - riešenie existuje 4. jún 2013 o 18.00 Stará radnica, Námestie SNP 21/31, Zvolen Plagát na stiahnutie
Kaskády Letný tábor zdravia - prednášky v rámci doobednajšieho programu 21. júl - 28. júl 2013 Kaskády (pri Galante) Viac informácii