Zdravie a vitalita v každom veku – prof. John Scharffenberg

| 16. 05. 2014 |

«Späť

Občianske združenie Život a zdravie a Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene Vás pozývajú na prednášky profesora Johna Scharffenberga*:

27.05.2014 o 17.00 (utorok)
Výživa pre matky a deti

28.05.2014 o 17.00 (streda)
Z čoho vytvárať jedálny lístok? (Ako predchádzať ochoreniam)

Miesto: Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene
(Vstupné dobrovoľné)
Plagát na stiahnutie

Kontakt: Rastislav Lagaňa, 0908 352 724, spolocenskecentrum@gmail.com

*Profesor John Scharffenberg, MD, MPH sa narodil v r. 1923 v Šanghaji v Číne. Pôsobil ako hlavný školiteľ lekárov v oblasti primárnej prevencie na Loma Linda University. Je živým príkladom životnej vitality a fungujúceho zdravého životného štýlu v celej jeho komplexnosti. Aktívnym životom motivuje iných, napriek tomu, že minulý rok oslávil už svoje deväťdesiate narodeniny.
Doktorát získal v oblasti výživy, ktorá bola jeho hlavným študijným odborom na Harvardskej Univerzite a venoval sa výskumu cholesterolu a aterosklerózy. Ako profesor Univerzity v Loma Linde sa stal uznávaným odborníkom a priekopníkom pri tvorbe vzdelávacích programov pre verejnosť, ktoré sa stále úspešne používajú. Je autorom viacerých publikácií o vplyve výživy na civilizačné ochorenia a známym prednášateľom nielen v USA ale aj v zahraniční.

 

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.