Výživa - školenie s Loma Linda univerzitou 2016

| 05. 05. 2016 |

«Späť

Koncom apríla (28. 4. - 1. 5. 2016) sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo ďalšie školenie lektorov pod garanciou Loma Linda University. Témou bola Výživa a školenia sa zúčastnilo približne 70 lektorov OZ Život a zdravie aj Život a zdraví, z. s. z Českej republiky. Školiteľkou bola Sylvia Meléndez Klinger, MS, RDN, LDN, CPT President.

Sylvia Meléndez Klinger, MS, RD, LDN, CPT je zakladateľkou spoločnosti Hispanic Food Communications, Inc., ktorá sa zaoberá výživovým a potravinovým poradenstvom.
Má hispánske korene a je významnou osobnosťou v oblasti hispánskej kuchyne a jej vplyvu na zdravie, komunikuje plynulo v anglickom a španielskom jazyku. Jej vedomosti o potravinách a receptoch používaných hispánskou populáciou na celom svete sú skutočne na vysokej úrovni. Pri predstavovaní nových prístupov k starostlivosti o zdravie využíva svoje výborné kulinárske schopnosti.
Sylvia Klinger pôsobí už vyše desaťročie ako konzultant pre viaceré významné potravinárske a farmaceutické spoločnosti a neziskové organizácie, vrátane McDonalds, Coca-Cola, Kellogs, GSK a American Heart Association (Americká srdcová asociácia). Je členkou viacerých správnych rád popredných amerických spoločností, vrátane Americkej srdcovej asociácie a Akadémie výživy a dietetiky.
Ako dietologička bola v roku 2009 ocenená cenou „Výnimočný dietológ", ktorú jej udelila asociácia Illinois Dietetic Association - West Suburban Chapter. V roku 2012 získala uznanie pre svoje neobyčajné zásluhy ako bývalá absolventka Fakulty spojených zdravotných profesií na univerzite Loma Linda. A napokon v roku 2013 sa stala laureátkou ceny „Prominentná podnikateľka roka", ktorú každoročne vyhlasuje denník La Raza v Chicago.
Svoje vysokoškolské vzdelanie získala na univerzite Loma Linda, kde študovala dietetiku a výživu v bakalárskom programe a na univerzite DePaul University v meste Chicago, kde získala magisterský titul z oblasti verejnej správy.
(Voľne preložené podľa: www.hispanicnutrition.com/who-we-are)

Zúčastnení boli obohatení o poznatky na témy ako základné koncepty a priority vo výžive, vláknina, vitamíny a iné. Nechýbali ani praktické cvičenia v zostavovaní optimálneho jedálnička. Vďaka poznatkom budú môcť byť lektori užitočnejší pre účastníkov klubov zdravia a iných aktivít pre verejnosť na Slovensku i v Česku.

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.