Výživa – teória i prax s Loma Linda univerzitou v L. Mikuláši

| 14. 03. 2014 |

«Späť

Školenie na tému

Príprava jedál a stravovanie v prevencii i liečbe

pre slovenských a českých lektorov občianskeho združenia Život a zdravie (v ČR Život a zdraví, z.s.) sa uskutoční v dňoch 17. - 21. apríla 2014 v Liptovskom Mikuláši. Odborným garantom je už tradične renomovaná Loma Linda University z Kalifornie (USA). Školenie bude viesť profesor Bert Connell, PhD., riaditeľ Oddelenia výživy a dietetiky Fakulty verejného zdravotníctva univerzity Loma Linda, ktorý Slovensko navštívil už niekoľko krát.

Viac informácií o podmienkách účasti a prihlasovaní na adrese: novota@zivotazdravie.sk

 

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.