V Martine sa uskutočnilo stretnutie (nielen) o školskom stravovaní

| 05. 06. 2013 |

«Späť

V Martine v priestoroch Slovenskej národnej knižnice sa 30.5.2013 uskutočnilo stretnutie odborníkov na výživu a pracovníkov školských stravovacích zariadení s názvom

Aktuálny stav a trendy (nielen) v školskom stravovaní.

Cieľom bolo priblížiť aktuálnu situáciu v školskom, ale aj verejnom či domácom stravovaní (na Slovensku i vo svete), vzájomne sa informovať, inšpirovať, predstaviť nové trendy a možno aj netradičné pohľady na stravu a stravovanie, ich vplyv na naše zdravie a životné prostredie.

Podujatie moderovala obľúbená redaktorka Slovenského rozhlasu Janka Grajciarová.
Hlavný iniciátor a organizátor publicista Mgr. Milan Šišmiš v úvode svojim osobným príbehom zo života hovoril o úcte, vyjadril túžbu, že toto stretnutie i všetky aktivity by mali byť hlavne v znamení úcty, úcty k životu, k sebe samým, k našim deťom, jedného k druhému, k prírode...

Mgr. Dagmar Olosová, vedúca oddelenia hygieny detí a mládeže z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine, priblížila súčasné legislatívne požiadavky na zariadenia školského stravovania (zákony č. 355/2007 Z.z., č. 533/2007 Z.z. a iné). V diskusii odpovedala na viacero otázok, napr. či tieto nariadenia platia i pre súkromné zariadenia - súkromné školy (škôlky) musia dodržiavať tie isté zásady.

MUDr. Janka Nosková, detská lekárka a odborníčka na výživu (predsedníčka Občianskeho združenia Život a zdravie), zdôraznila, že na základe odborného stanoviska* Americkej dietetickej asociácie, ktorá združuje asi 70 000 členov nielen z USA (registrovaní dietológovia, diétni technici, klinickí a mestskí dietológovia, poradcovia, lektori, výskumníci...) a Kanadských dietológov sú rôzne druhy správne zostavenej vegetariánskej stravy uznané za plnohodnotné, zdraviu prospešné a požiadavky na rast a zdravý vývoj zabezpečujúce pre všetky životné obdobia, vrátane tehotenstva a laktácie.
Upozornila aj na smutnú skutočnosť, že v počte ochorení na rakovinu hrubého čreva sme na čele rebríčka. Jedným z faktorov zvyšujúcich toto riziko je príliš vysoká spotreba mäsa a mäsových výrobkov a nedostatok vlákniny (rastlinné potraviny).
V krátkosti predstavila 12 krokov k zdravému jedlu pre deti a dospievajúcich z dokumentu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Stravovacia a výživová politika pre školy (Regionálna kancelária WHO pre Európu, Copenhagen 2006).
Aj na základe tohto dokumentu by pokladala za správnejšie stanoviť požiadavky v predpisoch pre stravovanie nie formou povinnosti zaraďovať určitú potravinu (napr. mäso), ale skôr množstvom jednotlivých živín a ich správnym pomerom. Dnes už nie sú pochybnosti o tom, že požiadavky napr. na množstvo bielkovín dokážu bez problémov naplniť aj rastlinné potraviny (strukoviny, tofu, celozrnné obilniny atď.).

Zrejme najzaujímavejším rečníkom na akcii bol takmer 90-ročný profesor John Scharffenberg, MD, MPH z Kalifornie v USA. Pôsobil ako hlavný školiteľ lekárov v oblasti primárnej prevencie na Loma Linda University. Doktorát získal v oblasti výživy, ktorá bola jeho hlavným študijným odborom na Harvardskej Univerzite a venoval sa výskumu cholesterolu a aterosklerózy. Stal sa uznávaným odborníkom a priekopníkom pri tvorbe vzdelávacích programov pre verejnosť. Napriek svojmu veku je stále aktívny, cestuje a prednáša vo svete.
Uviedol, že podľa odborníkov sú najdôležitejšie faktory pre prevenciu civilizačných ochorení nefajčiť, nepiť alkohol, jesť viac ovocia a zeleniny, menej mäsa (obzvlášť rizikové sú mäsové výrobky - saláma, párky a pod.) a udržovať si optimálnu hmotnosť. I keď mäso zvyšuje riziko rakoviny hrubého čreva, veľmi pozitívne v tomto prípade môžu pôsobiť strukoviny. Ich pravidelná konzumácia viac ako 2-krát týždenne môže toto riziko znížiť až na úroveň ľudí nekonzumujúcich žiadne mäso.
Profesor tiež vyjadril, že niektoré naše odporúčania pre školské stravovanie potrebujú zmenu, aby viac odrážali aktuálne potreby pre prevenciu civilizačných ochorení. Žiť zdravo už od detstva je veľmi dôležité. Je ľahšie osvojiť si návyky a žiť zdravo už od malička, ako čakať na ťažké ochorenie a potom musieť meniť svoje nesprávne návyky. Samozrejme, dôležití sú tu svojim príkladom hlavne rodičia.
Za jeden z najrizikovejších faktorov na Slovensku považuje tiež fajčenie. V USA sa na rozdiel od nás podarilo fajčenie znížiť. Aj preto sa Američania dožívajú priemerne vyššieho veku, napriek obezite, v ktorej však USA pomaly dobiehame.
Informácie o aktivitách profesora na Slovensku nájdete tu.

Ing. Lenka Ďuriančiková spolu s MUDr. Jankou Noskovou informovali o predbežných rozboroch reálnych jedálnych lístkov z niektorých materských škôl za určité obdobie. Údaje naznačujú hlavne dvojnásobné prekročenie množstva bielkovín. Tieto množstvá boli v súlade so starými odporúčanými výživovými dávkami z roku 1989, ale dvakrát prekračujú nové odporúčania z roku 1997.

Danka Milanová, vedúca školskej jedálne z Martina, mala zaujímavý príspevok o tom, čo deťom najviac chutí, s akými problémami sa stretávajú pracovníci zabezpečujúci stravovanie v školách a škôlkach. Najobľúbenejším jedlom detí podľa jej skúseností sú dukátové buchtičky. Deťom však chutia i cestoviny, ovocné a zeleninové šaláty, ovocie a ovocné šťavy. Vidí aj niektoré pozitívne zmeny, aspoň v jej prevádzke: častejšie používanie celozrnného chleba, olivový olej v zeleninovom šaláte, používanie menej tradičných, ale zdraviu prospešných obilnín, akými sú pšeno alebo pohánka. Výzvou zostáva stále otázka, ako pripraviť zdravé jedlo tak, aby čo najviac deťom chutilo. Je to náročná úloha, ale dôležitá, a pri snahe, trpezlivosti a úsilí je možné ju dosiahnuť. Znova však platí, že podstatnú úlohu pri tom hrajú rodičia a ich stravovacie návyky, ktorými ovplyvňujú aj svoje deti.

Daniela Juričić, MSc (Ayur. Med.), ktorá v súčasnosti pôsobí v Záhrebe (Chorvátsko), vysvetlila účastníkom základné princípy ajurvédy. Hovorila tiež o význame a zdravotných účinkoch rôznych korenín, ktoré je možné využiť pri varení.

Ing. Mária Kleňová, PhD., vedúca strediska Univerzity tretieho veku Martin, je autorkou niekoľkých kníh, napr. Inulínové plodiny a rastliny vhodné (nielen) pre diabetikov. Aj vo svojom príspevku hovorila hlavne o využití menej používaných druhov zeleniny (artičoky, čakanka, topinambury a iné). Vysvetlila rozdiel medzi inzulínom (hormón, ktorý sa vytvára v ľudskom tele) a inulínom (rastlinná zložka, druh vlákniny prospešný pre zdravie).

Doc. RNDr. Kamil Cejpek, CSc., vysokoškolský pedagóg (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici), potravinársky chemik, hovoril o výchove mladej generácie vedúcej k rozumnej výžive. Okrem iného zdôraznil známy, ale nesmierne dôležitý princíp - vyrovnanie, súlad v tom, čo robíme a čo učíme. Niet lepšieho výchovného prostriedku pre naše deti a mládež ako vlastný príklad. Bez neho majú naše slová len malú (takmer žiadnu) váhu.

Organizátormi a spolupracovníkmi stretnutia boli: Martinská iniciatíva za kvalitné školské stravovanie v spolupráci s Mestom Martin - Kanceláriou Zdravé mesto Martin, Slovenskou národnou knižnicou, Územným koordinačným centrom Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností v Banskej Bystrici, s podporou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Martine, Spoločnosti Joga v dennom živote, pobočka Martin, občianskeho združenia Život a zdravie a ďalších.

Ak vám záleží na skvalitnení (nielen) školského stravovania, môžete podporiť stanovisko Martinskej iniciatívy za kvalitné školské stravovanie na odkaze tu.

*Stanovisko Americkej dietetickej asociácie a Kanadských dietológov k vegetariánskej strave 2009 - 2013 (anglicky)
*Stanovisko Americkej dietetickej asociácie a Kanadských dietológov k vegetariánskej strave 2003 - 2008 (česky)

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.