Projekt Filipovi kamaráti

Filip«Späť
Tento detský vzdelávací projekt prináša zdravie všetkým deťom. Na Slovensko prichádza bábka Filip, ktorý za pomoci uja doktora i dobrých priateľov objavil Krajinu zdravia. Prostredníctvom svojich dobrodružných príbehov pozýva do nej všetky deti, aby boli šťastné a zdravé.
Projekt vznikol na námet knihy francúzskych autorov - bratov Breuilovcov Filipove dobrodružstvá. Autorkou projektu „Filipovi kamaráti" je Mgr. Katarína Kernová, ktorá je tiež známa ako autorka literatúry pre deti (Detským srdiečkam 1, 2 a 3).
Cieľovou skupinou sú staršie deti MŠ a deti I. stupňa ZŠ. Zámerom projektu je vychovávať deti od útleho veku k ochrane svojho zdravia v celej jeho komplexnosti, k environmentálnemu zmýšľaniu, k zmysluplnému a harmonickému životu.
Celý program pre deti sprevádza a moderuje lektor OZ Život a Zdravie spolu s bábkou Filip. Filip v ruke lektora ožíva, spriatelí sa s deťmi a rozpráva im svoj príbeh. Filip tak dáva deťom dobré rady o zdravých návykoch a vzťahu k prírode i ľuďom, pritom hravou a poučnou formou.

Filipovi kamaráti - upútavka

Pilotný projekt "Filipovi kamaráti" bol spustený v MŠ Klátová Nová Ves (okres Partizánske)

Prehľad jednotlivých častí a tém:

1. Filip v krajine zdravia
- Zoznámenie (predstavenie sa)
- Zdravý životný štýl všeobecne
- Pitný režim (dôraz na pitie čistej vody)
- Pohyb, odpočinok, slnko, ovocie a zelenina

2. Filip na zlovestnom ostrove
- Prevencia závislostí (Protidrogová výchova)
- Fajčenie, alkohol a iné drogy
- Pomoc závislému (základné informácie)

3. Filip a tajomstvo delfínov
- Psychohygiena
- Medziľudské vzťahy (súdržnosť, tolerancia, nesebeckosť, komunikácia, kamarátstvo, spolupráca...)

4. Filip zachraňuje kráľa Sáma I.
- Základy zdravej výživy
- Riziká nestriedmosti (nadbytok tukov, cukru..., nedostatok ovocia a zeleniny)
- Vláknina (dôležitosť a význam, kde sa nachádza)
- Prevencia zubného kazu
- Cukor a imunitný systém

5. Filip a pán premiér Výživa
- Dôležitosť raňajok
- Zdravé potraviny a ich význam
- Bielkoviny, minerály, vitamíny...
- Pozitívna motivácia pre zdravé stravovanie sa (zdravý životný štýl)

6. Filip a Modrá starenka I. (O čistote a znečisťovaní)
- Environmentálna výchova (I.)
- Motivácia pre ochranu planéty (prírody)
- Šetrenie s vodou

7. Filip a modrá starenka II. (O spotrebe a plytvaní)
- Environmentálna výchova (II.)
- Ako šetriť a neplytvať
- Využiteľnosť surovín (obnoviteľnosť zdrojov)

8. Filip a votrelci
- Ochrana pred rôznymi vonkajšími vplyvmi (mikróby...)
- Mozog a jeho ochrana
- Riziká zlého vplyvu na našu myseľ (orientácia pri výbere programov TV a pod.)

9. Filip záchranca
- Ochrana pred bežnými nebezpečenstvami v domácnosti
- Pomoc pri nebezpečenstve (požiar, úraz...)

a ďalšie témy

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.