Tábory zdravia

«Späť
Letný ako aj zimný tábor zdravia je každoročne realizovaný týždenný pobyt v prírode pre jednotlivcov, rodiny a kolektívy. Ponúka praktické osvojenie si princípov zdravého životného štýlu a jeho zakomponovanie do každodenného režimu. Všetky body programu NEW START sú rozpracované do aktivít.

Realizujú sa na báze dobrovoľnosti, formou prednášok a praktických cvičení. Pre deti sú pripravené samostatné aktivity zohľadňujúce ich vek a záujmy. Cieľom je výchova k aktívnemu životnému štýlu s odmietaním pasivity a prevencia drogových závislostí.

Informácie o aktuálne chystanom tábore zdravia nájdete vždy v aktualitách, prípadne nás môžete kontaktovať.

Príklad priebehu jedného z letných táborov zdravia LTZ 2011.

You need to upgrade your Macromedia Flash Player! Get Macromedia Flash.