Vzdelávací systém

«Späť

OZ ŽaZ používa trojúrovňový školiaci systém:

1. úroveň je povinná pre všetkých členov. Dosiahnutie úrovne je podmienené absolvovaním vstupného testu.
2. úroveň poskytuje možnosť špecializácie v jednej zo štyroch oblastí (viď nižšie). Úroveň možno dosiahnuť po absolvovaní predpísaných predmetov v rámci školení. Školiaci personál tvoria absolventi a odborníci Univerzity Loma Linda, ktorá akredituje certifikáty účastníkom, ktorí úspešne absolvujú skúšky.
3. úroveň školenia znamená profesionalizáciu vo vybranej oblasti. LLU
Špecializácie v rámci 2. úrovne
- Výživa - teória
- Výživa - príprava jedál
- Pohyb a cvičenie
- Duševné zdravie